Børnenes Kogebog for Møn & Sydsjælland (2011)

Her kan du læse i det opskriftshæfte, som samtlige 1.-6. klasser har fået udleveret ved det første projekts afslutning i november 2011.