Lam

Lam

I februar 2011 besøgte 3.a fra Hjertebjergskolen fåreavler Hanne Haubroe på Nordfelt Gods på Møn.

Her så eleverne helt små nyfødte lam men også store lam, der var et år gamle og klar til at blive slagtet.

Udgiv indhold