Fisk

Østersøfisk

[img_assist|nid=93|title=|desc=|link=none|align=left|width=640|height=410]

I februar 2011 besøgte 5. og 6.a fra Fanefjordskolen fiskerne i Klintholm Havn i forbindelse med deres temauge om vinterens lokale råvarer.

Her fortalte fiskerne om, hvilke fisk fra Østersøen som de fanger: torsk, rødspætter, sild og mange flere.
Fiskerne fortalte også om, hvordan de fanger fiskene - om det er med bundgarn, med trawl eller med almindelige garn - og viste garn og fiskekuttere frem.
Til sidst viste fiskerne, hvordan man flår og fileterer rødspætter.

Sild

I vinteren 2012 tog 6.a Marienberg Skole hele den lange vej fra Vordingborg til Klintholm Havn på Østmøn.
Her mødtes de med bundgarnsfisker Bjarne Lassen for at lære noget om sild og de fangstmetoder fiskerne bruger på deres kuttere.
Læs herunder hvad 6.a lærte:

Hornfisk

lidt om hornfisk

Udgiv indhold